E-Catalog > > Bao bì hút chân không


Page View : 4,290

Product Information :

Name :
Bao bì hút chân không
Brand :
BAO BÌ
Product Type :
  1. Finished goods

Product Detail :

Bao bì màng thổi đa lớp được thực hiện trên máy thổi W&H, có độ dày 100-210 micron, chủ yếu dùng cho túi hút chân không đựng hạt điều xuất khẩu, trọng lượng chứa đựng bên trong từ 11 -  25kg/túi.

Kiểu túi thông dụng: Hàn 3 biên.

Kích thước túi:
- Max: 700 x 900 mm
- Min:150 x 180 mm

Sản phẩm hiện đang được cung cấp tại Xí nghiệp Bao Bì Liksin (92 An Dương Vương, Quận Bình Tân, Tp.HCM).