E-Catalog > Paper Bags, Plastic Bags > Bao bì túi High-Retort


Page View : 4,589

Product Information :

Name :
Bao bì túi High-Retort
Category :
  1. Warehousing, and Packaging
Sub - Category :
  1. Paper Bags, Plastic Bags
Brand :
BAO BÌ
Product Type :
  1. Finished goods

Product Detail :

Công nghệ: In ống đồng
Kiểu túi thông dụng: Hàn 3 biên, túi đứng.
Sản phẩm có khả năng đóng gói trong điều kiện: 135oC, thời gian 30 phút.

 

Sản phẩm được cung cấp bởi Xí Nghiệp Bao Bì Liksin (92 An Dương Vương, Quận Bình Tân, Tp.HCM).Other Product In Group "Paper Bags, Plastic Bags (1)"