E-Catalog > Papers & Corrugated Paper Boxes > Bao bì carton sóng


Page View : 4,439

Product Information :

Name :
Bao bì carton sóng
Category :
  1. Warehousing, and Packaging
Sub - Category :
  1. Papers & Corrugated Paper Boxes
Brand :
Bao bì
Product Type :
  1. Finished goods

Product Detail :

Năm 2011 – 2012 Công ty xây dựng Xí nghiệp sản xuất giấy số 3, với công nghệ tiên tiến công suất 30.000 tấn/ năm và khánh thành vào tháng 8 năm 2012. Sản phẩm được thị trường chấp nhận, với hệ thống kiểm tra chất lượng tiên tiến. Một lần nữa khẳng định thương hiệu sản phẩm giấy Phú Giang có uy tín và chất lượng trên thị trường cả nước. Khẳng định sự mạnh dạn đầu tư trong lúc nền kinh tế gặp nhiều khó khăn của Công ty là đúng đắn và có hiệu quả, là tiền đề bứt phá trong sự phát triển mới của Công ty.