E-Catalog > Apartments > BẤT ĐỘNG SẢN


Page View : 4,699

Product Information :

Name :
BẤT ĐỘNG SẢN
Category :
  1. Business Services and Consultancy
Sub - Category :
  1. Apartments
Brand :
TANIBUILDING SƠN KỲ II
Product Type :
  1. Finished goods

Product Detail :

TANIBUILDING SƠN KỲ II

Địa chỉ DC13, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Diện tích đất 3.230 m2
Diện tích sàn 13.270 m2
Số tầng 11 tầng và 1 hầm
Số căn hộ 155 căn

Liên hệ: www.taniland.com.vn